Kurumsal Kimlik Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal Kimlik Nedir, Nasıl Oluşturulur?

15.10.2021 Arel Tasarım

Kurumsal kimlik kavramı, bir firmanın şirket içinde ya da şirket dışındaki duruşunu temsil eden çalışmalar bütünüdür. Kurumsal kimlik, müşterilerin veya tüketicilerin o firma hakkında ilk bakışta tanınmasını sağlayan çalışmaların bir araya gelmesiyle oluşur. Günümüzde ticari alanda faaliyet gösteren şirketler için çok önemli bir yere sahip olan kurumsal kimlik, aynı zamanda firmanın profesyonel ve kurumsal görünmesini sağlar. Bu yüzden kurumsallaşmak isteyen tüm işletmeler için kurumsal kimlik tasarımı önemli bir unsurdur.

Kurumsal kimlik çalışmaları sayesinde bir firma, ticari alanda daha profesyonel ve güven veren bir sembol taşır. Kurumsal kimlik çalışmalarının günümüzde en bilinen örnekleri şirketlerin amblemi veya logosudur. Logo tasarımı çalışmaları da doğal olarak şirketin kurumsal kimlik tasarımı faaliyetleri içinde yer alır. Bu süreçlerin her biri profesyonel anlamda pazarlama ve reklam deneyimi olan uzmanlar tarafından yönetilmelidir.

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik uygulamaları, hem B2B pazarlama hem de B2C pazarlama alanında firmanın daha görünür kılınmasında etkilidir. Daha önce açıklamış olduğumuz gibi kurumsal kimlik, firmanın şirket içinde ya da şirket dışındaki temel duruşunu temsil eden bir yapıdır. Bu organik yapı zamanla değişiklik gösterebileceği gibi müşterilerin o firmayı ilk bakışta tanımasını sağlayan unsurları bünyesinde barındırır.

En temel reklam çalışmalarından biri olarak görülen kurumsal kimlik, bir firmanın tanınmasında ve sektörde öne çıkmasında çok etkilidir. Çünkü kurumsal kimlik tasarımı henüz yapılmamış bir şirketi, piyasada tanıtmak ya da büyütmek neredeyse imkansız gibidir. Firmanın öncelikle sektördeki rakiplerinden sıyrılması ve müşteriler tarafından tanınır hale gelmesi gerekir.

Kurumsal Kimlik Neleri Kapsar?

Kurumsal kimlik kapsam alanı, pek çok pazarlama ve reklam öğesini bünyesinde barındırır. Firmaların üretmiş olduğu ürünler başta olmak üzere pek çok kriter kurumsal kimlik çatısı altında toplanabilir. Tüm bunlar firmanın işlevsel ve sektörel faaliyetlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak temel anlamda kurumsal kimlik kapsam alanında şunlar yer alır:

 • Firmanın ürettiği ürün veya hizmet,
 • Ürünlerin ambalajları
 • Firmanın binası, fabrikası veya antiye alanları
 • Firmalara ait tüm tabelalar
 • Firmalar tarafından düzenlenen sergi, konser veya çeşitli etkinlikler
 • Fuarlar
 • Kurum içinde yer alan antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar
 • Firma çalışanlarına ait kartvizitler
 • Firma adına kesilen faturalar
 • Firmanın irsaliyesi ve tahsilat mektupları
 • Firmanın sertifikaları
 • Kurumsal yayınlar, raporlar ve kataloglar
 • Reklamlar, afişler ve broşürler
 • Firmanın bayrakları
 • Ajanda, takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri
 • Kalem veya diğer promosyon ekipmanları

Görüldüğü üzere kurumsal kimlik denilince bir firmanın hem içinde hem de kendi dışında kullanılan ekipmanlar aklımıza gelebilir. Kurumsal kimlik kavramı, kısacası firmanın tüm alanlarındaki yaymış olduğu imaj ile yakından ilgilenir. Bu yüzden firmanın aslına en önemli araçlarından biri olarak görülmesi son derece doğaldır.

Kurumsal Kimlik Nasıl Olmalıdır?

Kurumsal kimlik çalışmaları, bu işin profesyonelleri tarafından yapılan ve baştan sona deneyimli kişiler tarafından yönetilmesi gereken bir iştir. Kurumsal kimlik oluştururken bazı aşamalardan geçilmesi son derece önemlidir. Uzmanlara göre kurumsal kimlik oluşturma aşamaları 5 temel basamaktan oluşur. Bunları sıralamak  gerekirse şu şekilde açıklanabilir:

 • İlk aşama tasarım sürecinin belirlenmesidir.
 • İkinci aşama zamanlamadır.
 • Üçüncü aşama sunum sürecidir.
 • Dördüncü aşama geri dönüş ve düzeltme aşamasıdır.
 • Beşinci ve son aşama ise onaylanan tasarımın tüm kurumsal kimlik çatısı altındaki alanlarda basılıp yayılmasıdır.

Bu aşamalara kısaca değinmek gerekirse ilk etapta kurumsal kimlik sürecinin başarılı şekilde tasarlanması gelir. Tasarım sürecinde şirketlerin ve markaların öncelikle nasıl bir tasarım dili istedikleri belirlenir. Bu süreçte grafik tasarımcıların ve diğer kurumsal kimlik uzmanlarının işlerini kolaylaştıracak şekilde istekler sıralanır.

İkinci aşamada zaman planlaması yapılır. Oluşturulacak tasarımın modası geçmemiş ve dikkat çekici bir özelliğe sahip olmasına dikkat edilir. Üçüncü aşamada hazırlanan taslaklar ve sunumlar, kullanılmadan önce mutlaka firma yetkililerine kapsamlı bir şekilde sunulmalıdır. Dördüncü aşamada ise sunumdan alınan geri dönüşlere göre gerekli alanlarda istenen düzeltmeler yapılır. Son olarak karar verildikten sonra basım yani aksiyon aşamasına geçilerek süreç başarılı şekilde sonlandırılır.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik oluşumu konusunda dikkat edilmesi gereken pek çok kriter vardır. Öncelikle tasarım yapılırken firmanın her alanda imzası kabul edilecek olan öğelerin kurumsal bir imaj taşımasına özen gösterilmelidir. Bilindiği üzere bir markanın imzası niteliğinde olan unsur o firmanın logosudur. Firmanın logosu çok ekstrem koşullar olmadıkça değişmeyen yapıdadır. Dolayısıyla logo tasarımı gibi süreçlere ayrı önem vererek firmanın gerçek anlamda başarı kazanabileceği bir kurumsal kimliğe sahip olması sağlanabilir.

Firmalarda kullanılan logoların yanı sıra renk tonu seçimi de çok önemlidir. Bilindiği üzere hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin ticari alanda başarı peşinde koşan bir şirket için en önemli unsur renk seçimidir. Rengin firmanın yaptığı işler, ürettiği ürünler veya sunduğu hizmetler ile uyumlu olmasına da dikkat edilir. Unutulmaması gereken bir diğer konu da firmayı temsil edecek ana rengi belirlenmesinde rakip analizin kapsamlı bir şekilde yapılmasıdır. Çünkü rakiplerle aynı rengin seçilmesi rekabet ortamında ve özgünlük açısından pek iyi sonuçlar doğurmayabilir. 

Kurumsal Kimlik Ürünleri Nelerdir?

Kurumsal kimlik ürünleri, oldukça geniş kapsamlı görülebilen ekipmanlardan oluşur. Genel anlamda kurum içinde kullanılan dokümanlar, kurumsal kimlik ürünleri kapsamına alınsa da kurum dışında promosyon olarak verilen ürünler de bunlara dahildir. Kurumsal kimlik ürünleri arasında kurum içi kullanılan dokümanlardan bazıları şunlardır:

 • Firma kartvizitleri
 • Diplomat zarf
 • Torba zarf
 • Antetli kağıt
 • Logo kullanım ürünleri
 • Fatura
 • İrsaliyeli fatura
 • İş takip fişi
 • Sipariş fişi
 • Muhasebe formları
 • Tahsilat makbuzu
 • Faz formu
 • Davetiye ve tebrik kartları
 • Kataloglar
 • Kağıt afişleri
 • El ilanları
 • Sticker
 • Dergi
 • Ajanda
 • Takvim, masa takvimi ve masa sümeni

Bu tür kurumsal ürünlerin kimlik tasarımında önemli bir yere sahip olduğu unutulmamalıdır. Kurumun her alanda marka sadakatini yansıtan ve imajını koruyan bu ürünlerin kullanışlı ve şık tasarımlı olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca promosyon olarak verilen anahtarlık, bloknot, peçete, tabak altlığı, kalem ve kalem seti gibi ekipmanlar da kurumsal kimlik ürünleri sınıfına girer.

Kurumsal Kimlik Tasarımında Medya Çalışmaları

Kurumsal kimlik tasarımında medya uygulamaları, reklam kampanyalarını da belirleyen temel unsurlardandır. Medya kanallarında firmanın en iyi şekilde reklamını yapabilmek için bazı kriterlere ihtiyaç duyulur. Medya ve görsel yazılı tanıtım süreçlerinde kurumsal kimlik çalışması yaparken şunlar gerçekleştirilir:

 • Televizyon reklam filmleri
 • İnternet reklam filmleri
 • Basın duyuruları
 • Gazete ilanları ya da reklamları
 • Dergi ilanları ya da reklamları
 • Eleman ilanları
 • Outdoor medya basılı çalışmaları

Görüldüğü üzere bir firmanın marka değerini yükselten bütün çalışmalar temel anlamda kurumsal kimlik tasarımı faaliyetleri içinde yer alır. Kurumsal alanda kimlik sahibi olan firmalar, müşterileri ya da hedef kitlesi tarafından hemen tanınacağı için piyasada kendine avantaj yaratabilir.

Kısaca özetlemek gerekirse kurumsal kimlik, bir firmanın her alanda kendini temsil etmesi anlamını taşımaktadır. Bu yüzden kurumun imzası niteliği taşıyan ve dışarıya açılan bir pencere görevi de gören bu çalışmaların uzmanlar tarafından yapılması önemlidir. Kurumsal kimlik tasarımı için mutlaka deneyimli kişilerden destek alınmalıdır.