Katalog Tasarımı Nasıl Yapılır?

Katalog Tasarımı Nasıl Yapılır?

14.10.2021 Arel Tasarım

Katalog tasarımı yaparken, mutlaka bu alanda profesyonel bir geçmişi bulunan kişilerden destek alınmalıdır. Grafik tasarımcılar arasında katalog tasarımı yapılışı bakımından bazı farklılıklar görülebilir. Markalar ve firmalar için oldukça büyük önem taşıyan katalog tasarımında başarılı sonuçlara ulaşılabilmesi için mutlaka markanın hedeflerine uyumlu bir tasarım dili benimsenmesi gerekir. Aynı zamanda katalog tasarımı yapılırken profesyonel programlar ve araçlar kullanılmalıdır.

Kurumsal Katalog Nedir?

Kurumsal katalog tasarımı, bir markanın veya firmanın reklam faaliyetlerinde tercih ettiği yöntemler arasında yer alır. En basit tanımı ile katalog, markanın reklam veya pazarlama amaçlı olarak hazırlattığı, üzerinde ürün ve hizmetlerinin yer aldığı bilgiler içeren bir kitapçıktır. Basılı medya ürünü olan kataloglar geçmişten günümüze firmaların en çok tercih ettiği tanıtım ekipmanları arasında gösterilir.

Profesyonel anlamda katalog tasarımı yapabilmek için bu kitapçıkların deneyimli grafik tasarımcıları tarafından hazırlanması gerekir. Aynı zamanda markanın hedeflemiş olduğu kitlenin algılama süreçlerine hitap edecek şekilde donatılması gereken kataloglarda farklı tasarım anlayışları uygulanabilir. Ürün veya hizmet tanıtımında kurumsal katalog yaparken hazırlanma sürecinde hedef kitleye hitap eden mesajlara yer verilmesi çok önemlidir.

Katalog Tasarımı Nasıl Olmalıdır?

Kurumsal katalog tasarımı, müşteri veya firmalar tarafından hazır halde matbaaya verilebileceği gibi bu tür ortamlarda da tasarlanabilir. Ustalık gerektiren bir iş olan katalog tasarımında mutlaka firmanın marka değeri ve kurumsal kimlik değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Markanın iletişimine hitap etmeyen unsurların bu tür kataloglarda yer alması hesapta olmayan problemler çıkarabilir. Bu yüzden katalog tasarımı sırasında şu hususlara öncelik verilmelidir:

 • Katalog tasarımında düzen ve sayfa çizgisi profesyonel şekilde ayarlanmalıdır. Katalogda yer verilecek ürün veya hizmetlerin firmanın kendi ürün ve hizmetleri ile doğrudan bağlantılı olması gerekir.
 • Kataloglarda müşterileri yanıltacak hiçbir gereksiz bilgiye yer verilmemeli ve hizmetlerde abartıya kaçılmamalıdır.
 • Katalogda müşterilerin dikkatini çekecek görseller kullanılmalıdır.
 • Veri veya özelliklerin teknik tablolar halinde yapılması okumayı kolaylaştırıcı özellikler arasında yer alır.

Bunun gibi pek çok kritere dikkat ederek katalog tasarımı yapılmasında fayda vardır. Profesyonel anlamda katalog tasarlatırken mutlaka bu alanda deneyimli grafik tasarımcıların desteğine başvurulması da son derece önemlidir. Ancak bu şekilde markanın istek ve taleplerine uygun şekillerde katalog tasarımı gerçekleştirilebilir.

Katalog Tasarımı Süreçleri Nelerdir?

Profesyonel katalog tasarımı aşamaları arasında grafik tasarımcılar kadar firma sahiplerinin de dikkat etmesi gereken süreçler vardır. Bu tür tasarım işleri sadece grafik tasarımcılara bırakılmayacağı gibi sadece marka sahibinin isteği ile de yürütülmez. Sonuçta ortaklaşa bir iletişim kurularak yürütülmesi gereken katalog tasarımı süreçleri genellikle şu aşamalardan oluşur:

 • İlk olarak katalog için kapak tasarımı yapılır.
 • Daha sonra kataloğun iç sayfa tasarımına geçilir.
 • Sayfa dizinleri tamamlandıktan sonra katalogda yer alacak içerikler belirlenir.
 • Katalogda yer alacak içerikleri destekleyecek görseller hazırlanır.
 • Hangi içeriğin ve hangi görselin katalogda hangi sayfada yer alacağı planlanır.
 • Katalog iç dizgisi ve montajı yapılır.
 • Katalogda yer alacak diğer özellikler belirlenir.
 • Kataloğun sahip olacağı özelliklerin tasarımda belirtilme aşaması tamamlanır.
 • Tasarlanan katalog ardından inceleme ve son kontroller yapılır.
 • Düzeltilmesi gereken noktalar tamamlandıktan sonra katalog tasarımı sonuçlanır ve baskıya verilir.

Görüldüğü üzere kurumsal anlamda katalog tasarımı yaparken, baskı sürecinden önce bazı aşamalardan geçilir. Tüm bu süreçlerin firma ve marka faaliyetlerine uyumlu olabilmesi için tasarımda hangi anlayışın benimsenmesi gerektiği önemlidir. Bu yüzden katalog tasarımı yaptırırken grafik tasarımcıların tecrübeli ve işini iyi bilen kişilerden oluşmasına dikkat edilmelidir.

Katalog Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Katalog tasarımında dikkat gerektiren noktalar, başarılı bir çalışma elde edilmesinde çok önemlidir. Her firma belirli bütçelere sahip olduğunda reklam ve tanıtım faaliyetleri için katalog tasarımı tercih edebilir. Ancak katalogların firmaların hedeflerine uyumlu olması, kurumsal kimlik tasarımını yansıtması gibi gerekli detaylara bütünleşik olmadığı durumlarda istenen sonuçlar elde edilmez. Bu yüzden katalog tasarımında şunlara dikkat edilmesinde fayda vardır:

 • Kataloglar fazla sayıda teknik veri içeriyorsa, görselleştirme yapılmalıdır.
 • Görsellerin bütünlük içinde yer almasına özen gösterilmelidir.
 • Görsellerde dekopaj işlemi yapılmalıdır.
 • Katalogda yer alan görsellerin perspektifleri aynı veya uyumlu boyutlarda olmalıdır.
 • Katalogdaki metinlerin göz yormayacak büyüklükte basılması gerekir.
 • Tüm görsellerin diyagram ayarlarının aynı olması şarttır.
 • Katalogdaki görsellerin ışık ayarları ideal formatta yapılmalıdır.
 • Katalog baskısında ilk sayfada maksimum 300 kelimeye yer verilmelidir.
 • Bir katalog standart ebatlarda en az 8 sayfa olmalıdır. Sayfa sayısı mutlaka 4’ün katları şeklinde ayarlanmalı ve tamamlanmalıdır.
 • Bir katalog tasarımında içindekiler kısmı yer almalı ve tüm sayfalar okumayı kolaylaştırması için numaralandırılmalıdır.
 • Katalogda gerekli durumlarda uyarı işaretlerine, ikonlara ve çeşitli görsellere yer verilmelidir.
 • Katalog tasarımında kullanılan bütün renklerin kodu detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

Görüldüğü üzere katalog tasarımı sadece belirli sayfaların hazırlanıp baskıya verilmesi değil, aynı zamanda profesyonel bir tasarım anlayışı gerektiren bir iştir. Bu yüzden bir ustalık gerektiren katalog tasarımında hüsrana uğramamak için bu alanda deneyimli kişilerle çalışılmalıdır.

Son dönemde katalog tasarımlarında kullanılan malzemelerin kalitesi de büyük önem taşımaktadır. Katalog tasarımlarında profesyonel anlamda hizmet veren grafik tasarımcıları, görsellerin en iyi şekilde dizayn edilmesine yardımcı olur. Bu sayede ürün veya hizmet tanıtımında görsel açıdan da estetik sağlandığı için katalog tasarımının başarılı sonuç vermesi mümkün hale gelir.

Katalog Tasarımında Hangi Programlar Kullanılır?

Profesyonel katalog tasarımı programları, grafik tasarımcıların markalar için en kaliteli ve kullanışlı katalogları yapabilmelerini sağlar. Profesyonel anlamda bir katalog tasarımı yapabilmek için mutlaka vektörel tabanlı bir grafik tasarım programı tercih edilmelidir. Günümüzde grafik tasarımcılar tarafından katalog tasarımı yapılırken en çok kullanılan programlardan bazıları şunlardır:

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Corel
 • Autocad
 • 3D Max

Bu tür programlar sayesinde her marka ve firma için profesyonel anlamda hazırlanmış katalog tasarımı taslakları yapılabilir. Bu taslaklar ile hazırlanan katalog tasarımında en etkili sonuçlara ulaşabilmek için mutlaka firmaların kurumsal kimlik tasarımı ile uyumlu modellemeler seçilmelidir. Çünkü kurumsal kimliği yansıtmayan kataloglar, müşteriler tarafından yeterli ilgiyi görmeyeceği gibi firmanın markalaşma sürecine de olumsuz etki yaratabilir.

Profesyonel Katalog Tasarımının Neden Önemlidir?

Kurumsal katalog tasarımının önemi, markanın müşterileri ile kurduğu bağın bir yansıması olarak öne çıkmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren markalar, ürün veya hizmetlerinin tanıtımı için müşterilerine but tür katalog tasarımları ile çözümler sunabilirler. Kataloglarda yer alan ürünlerin markanın satışını yapacağı ürünlerden oluşması sebebiyle hızlı şekilde tüketimi tetiklemesi mümkündür. Aynı zamanda tüketicilerin ikna olması ve satın almaya sevk edilebilmesi için de bu tür katalogların profesyonel anlamda tasarlanması gerekir.

Bilindiği üzere kataloglar, sadece tasarımları ile değil aynı zamanda kullanılan malzemelerin kalitesi ile de dikkat çeker. Bir markanın hedef kitlesini etki altına almak istediğinizde katalog tasarımı sürecinde mutlaka birinci sınıf kalitedeki materyal seçimine özen gösterilmelidir. Aksi halde katalog tasarımında istenen içerik olmasına rağmen tüketicilerde ve hedef kitlede beklenen etkiyi yakalamak zorlaşabilir. Bu yüzden kağıdın doygunluğu yani gramajı, dikiş şekli ve kaplaması gibi detaylara katalog tasarımı sırasında mutlaka önem verilmelidir.