Logo Tasarımın Önemi

Logo; bir şirketin ya da bireysel bir yapılanmanın izlenimini ve özelliklerini görsel manada yansıtan bir çalışma çeşididir. Logo tasarım, ticaretin ilk zamanlarından  bu yana; bir markanın, ürünün veya hizmetin gücünü rakiplerinden ayırt etmek için kullanılmıştır. Ürünleri farklı kılmak adına üzerine yapılan işaretler, simgeler logo tarihinin temelinin atılmasında büyük bir etken olmuştur. Okur yazar oranının düşük olduğu dönemlerde oldukça fayda sağlayan bu yöntem, yıllar içinde değişime girerek günümüzdeki modern safhasına ulaşmıştır. Farklı renklerden, çizgilerden, şekillerden ve yazı karakterlerin bir araya gelmesiyle kurumsal kimliğin hususlarını yansıtır. Bir şirketin izlenimini, özelliklerini ve yapısal durumunu temsil eden kurumsal kimlik; şirketlerin kalitesinide göstermektedir. Kurumsal kimlikte en önemli aşamalardan birisi olan logo tasarımıdır. kurumsal kimliğin bir parçası olan logo; bir işletmenin veya kurumun imajından olumlu etkiler ve izler bırakmalıdır. Kurumsal kimlikte temel amaç; hedef kitlenin markanız ile özdeşleşmesini ve markanın zihinlerde yer edinmesini sağlamaktır.  Logo, bir şirketin hedef kitlesine iletmiş olduğu önemli bir mesajdır. logo tasarımın profesyonel biçimde tasarlanması o markanın vizyonu açısından büyük önem arzetmektedir.
Profesyonel logo tasarımı
Yeni bir iş oluşumuna girerken, bir ürün veya hizmet sunmayı hedeflerken, bir firma kurarken ilk etapta marka görsel manada ön plana çıkarılmalıdır. çünkü görsellik insan zihni üzerinde daha kalıcı iz bırakmaktadır. Logo tasarımı firmaların, müşteri kitlelerine kimliklerini yansıtmalarını sağlayan önemli bir araçtır. Akılda kalıcı olmanın bir çok yolu olsa’da en etkili yolu görsel ifadelerdir. Logo tasarımı, iş sektöründe olmazssa olmaz bir görseldir. firmaların vizyonunu, kurumsal imajını karşı tarafa sunan bir kimlik gibidir. Logo yazılı ifadeyi temsil ederken amblem ise firmanın vizyonunu temsil eden görsel bir simgedir.