Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, görsel, işitsel iletişim aracı olarak şirket veya kuruluşu en iyi şekilde yansıtan
bir şirketin kimliğidir. Kurumsal kimlik bir firmanın görünen yüzüdür.
Kurumsal kimlik, bir şirket kurum veya kuruluşun sadece logosundan ibaret olmayıp
şirketin hedef kitleler üzerinde amaçladığı etkiye yönelik bir reklam kavramıdır. 

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimliğin tasarımı tüm tasarım kuralları göz önünde bulundurularak
tasarlanmalıdır. Çünkü kurumsal kimlikler çok önemli olup şirket veya kuruluşun bir imzasıdır diyebiliriz.
Doğru bir çalışma ile tüketicinin aklında yer edinip böylece en etkili ve doğru reklam çalışması ile
hedef kitlenize ulaşıp müşteriler kazanabilirsiniz.