Uzay Araştırmacıları En Büyük Nötron Yıldızını Keşfettiler

Bu zamana kadar ki en büyük nötron yıldızını keşfeden gökbilimciler yeni keşfedilen nötron yıldızının güneşten 2.14 kat daha büyük olduğunu belirttiler.

Gökbilimcilerin karşısına sürekli olağanüstü durumlar ortaya çıkıyor. Bu olağanüstü durumların başında ise nötron yıldızları geliyor. Kara deliklerden sonra bilinen en yoğun yıldız kalıntıları olan nötron yıldızları gökbilimcilerin oldukça ilgisini çekiyor.

Süpernova patlamalarından sonra arda kalan maddelerin kütle çekimi etkisi ile çökmesinden meydana gelen nötron yıldızları, neredeyse tamamı nötronlardan oluştuğu için nötron yıldızı olarak adlandırılmıştır. Yüksek miktarda nötronlardan oluşan nötron yıldızları az miktarda elektron ve protonuda barındırır. Eğer bu proton ve elektronlar olmasaydı nötron yıldızları uzun süre varlığını sürdüremezdi.

Tespit edilebilmiş en büyük nötron yıldızını belirleyen gökbilimciler, nötron yıldızına J0740 + 6620 adını verdiler. Bu nötron yıldızının kütlesi, Güneş’ten 2.14 kat daha büyük olup yıldızın çapı yaklaşık 24 km’dir.

Uzay araştırmaları

Gökbilimcilerin bu keşfi büyük önem taşımaktadır. Şimdiye kadar bilim insanları nötron yıldızlarının olabileceği maksimum kütleyi hesaplayamadı. 0740 + 6620, bir nötron yıldızının en büyüklerinden olabilir. 0740 + 6620 sayesinde nötron yıldızlarının gizemide günyüzüne çıkarılırken aynı zamanda bu büyük yıldızların ölümleri hakında da daha çok bilgiye sahip olunabilir.

Ayrıca pulsar isimli bir nötron yıldızı türü olan 0740 + 6620 devasa olan nötron yıldızının ışık yayan çekim kutupları, Dünya’ya doğru olup 4600 ışık yılı mesafedeki nötron yıldızını gözleyebiliyorlar. Gökbilimcilerin incelediği 0740 + 6620 nötron yıldızının sürekli olarak yanıp söndüğü belirtildi.

Pulsar yıldızı

Bilim adamlarının beyaz cüce olarak adlandırdığı nötron yıldızları veya kara delikler kadar kadar yoğun olmayan başka bir yıldızla ikili bir düzen oluşturur. Bilim adamları, beyaz cüceyle olan etkileşimlerine dayanarak pulsarın kütlesini hesapladılar. iki obje birbirlerine doğru zamanda yaklaşırken büyük kütle çekimi 0740 + 6620 aracılığıyla saçılan parlak ışık atılımlarını bozarak ikili düzeni kuşatan alanı çarpıtır.


Nötron yıldızı

Astrofizikçi İrwin Spapiro’nun 1964 yılında ilk defa tarifini yaptığı ‘’Shapiro Gecikmesi’’ olarak adı konulan pulsardan gelen ışık, alan çarpıtılmanın sonucunda uzaklaşır.

0740 + 6620’yi gözlemleyen bilim adamları beyaz cücenin kütlesini tahmin etmek için bu zaman gecikmesinden yola çıkarak hesaplayabildi. Yapılan bu hesaplama sonunda 0740 + 6620’in saptanan en büyük nötron yıldızı olduğunu tespit etti.