Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik kavramı isminden de söz edildiği gibi herhangi bir firmanın, kurumun, vakfın şirket içerisindeki konumunu veya şirket dışındaki duruşunu, imajını yansıtan kimliğidir. Bir başka anlamla ise kurumsal kimlik tasarımı firmaların iç veya dış dünyadan gözüken yüzüdür. Kurumsal kimliğin önemi firmalarda oluşabilecek olan kimlik sorunlarını yok etmesidir. Bununla birlikte iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmanın müşterilerinin tamamına hitap ederek firmanın son derecede saygınlığının artmasında büyük bir etkendir. Etkili ve akılda kalıcı bir şekilde tasarlanmış olan kurumsal kimlikler müşterilerin gözünde son derece güven artırabilir ve firmalar arasında en fazla akılda yer etmesine büyük olanak sağlamış olur. Kimlik oluşumu esnasında firmalar tam anlamıyla kişisel olarak değil kurumsal bir tasarım yaptırmayı düşünmelidirler.

Kurumsal olarak ve özenli bir şekilde tasarlanan kimlikler firmayı her zaman daha net bir şekilde yansıtmış olacaktır. Her zaman ilk seferinde başarılı bir kimlik oluşturmak mutlaka firmaya büyük avantajlar getirecektir. Ayrıca firmaların tekrarlanarak kimlikler oluşturması ise firma için tam anlamıyla kötü bir durum olacaktır.

Kurumsallık Kavramı Neleri Kapsamaktadır?

Kurumsal kimliklerin birçok çeşitli etkenleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları firmanın üretmiş olduğu ürünler ve mevcut ürünlerin ambalajları, binalar, şantiye alanları, firmanın içinde bulunduğu çevre, firmalara ait tabelalar ve çeşitli birçok yönlendirme araçları olmaktadır. Firmalar kurumsal kimlik tasarımı oluşturmak için birçok etkeni göz önünde bulundurmalıdır. Şirketin web sitesi veya dijital bazı tanıtım yöntemleri de yine kurumsal kimlik tasarımı için son derece önemli bir durumdur. Kimlik oluşturulurken hiçbir detay atlanmadan ve temel ana kurallar çerçevesinde oluşturulmalıdır. Hiçbir detayın ve verinin atlanmaması firmalara büyük avantaj kazandıracaktır. İmajınızı müşterilerinize tam anlamıyla yansıtmak ve sektördeki saygınlığınızı ispatlamak için mutlaka kurumsal kimlik tasarımı oluşturmalısınız. Kurumsal kimlik oluşturduktan sonra geniş bir kitleye hitap edebileceksiniz.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları

Kurumsal kimlik oluşturma aşaması genel olarak birkaç temel aşamadan ibarettir. Bu süreçlerden ilk olanı, tasarım çalışmaları başlamadan önce yapılacak tüm işlemlerin belirlenmesi ve onaylanması sürecidir. Bu nedenle firmalar öncelikle tam olarak ne istediklerine karar vermeli ve tasarım başlamadan önce bunları belirlemelidir. İkinci süreçte ise zaman çok önemlidir. Tasarımlar oluşturulmaya başlandığı zaman belirli bir zamana sadık kalınmalı ve oluşturulacak olan tasarımın çağa hitap etmesi ve çağın tüm beklentilerini karşılayabilecek olması, firmanın geçerliliği veya çağdaşlığı açısından son derece önem taşımaktadır. Şirketimiz kurumsal kimlik tasarımı çalışmalarını son derece profesyonel bir şekilde gerçekleştirmekte ve müşterilerin isteğine göre tüm oluşumları başarıyla tamamlamaktadır.